Dagens Arena Arena Atlas Arena idé Arena Program Arenauniversitetet Premiss förlag Arena Skolinformation

Detta är Arenagruppen


Håkan A Bengtsson, chef för Arenagruppen

Arenagruppen är en ideell förening som rymmer en rad olika opinionsbildande verksamheter. Vi är partipolitiskt obundna men samarbetar med en mängd intresserade medborgare och folkrörelser. I Arenagruppens nätverk finns fackförbund, folkrörelser och företag.

Arenagruppen vill stimulera en framtidsinriktad samhällsdebatt och verka för att så många som möjligt kan delta i samtalen om vår gemensamma framtid. Vi vill verka för ett debattklimat präglat av dialog och ömsesidig respekt.

Arenagruppen verkar i en radikal och progressiv tradition. Radikal i meningen att de grundläggande värderingarna om jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, demokrati och frihet står i förgrunden. Progressiv i betydelsen att vi vill se med nyfikenhet på vår tids problem. Vi blickar inte tillbaka, men betraktar inte heller framtiden som given, utan möjlig att påverka, styra och förändra.

Inom Arenagruppen bedrivs i dag en rad olika verksamheter.

  • Tidskriften Arena (Sveriges ledande samhällsmagasin).
  • Dagens Arena (som varje dag kommentar svensk och internationell politik på nätet).
  • Tankesmedjan Arena Idé (som initierar projekt, ger ut böcker och skrifter och ordnar seminarier med forskare och utredare).
  • Bokförlaget Atlas (som ger ut reportage- och samhällsböcker).
  • Premiss förlag (som ger ut böcker på uppdrag och i samarbete med andra).
  • Arenauniversitetet (som genomför studieresor, kurser och utbildningar).
  • Arena Program (som arrangerar seminarier i Arenagruppens regi, eller på uppdrag).
  • Vi producerar också tidningar på uppdrag (i dag Akademikern, Chefstidningen och OmVärlden)
  • Arena Skolinformation som gör material om frågor som rör arbetsmarknad, ekonomi och välfärd.

  

Håkan A Bengtsson
VD Arenagruppen

Arenagruppen, Drottninggatan 83, SE-111 60 Stockholm. Telefon 08-789 11 60, Fax 08-411 42 42  |  Prenumerera på Arenagruppens nyhetsbrev
© 2000-2018 Arenagruppen. Kontakta webbansvarig  |  System och utveckling: Pelle Olsson